Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.
Emigrerennaarspanje-info.nl
Emigrerennaarspanje-info.nl
Verhuizen naar Spanje en Madrid

Aanmelden CvZ en Seguridad Social

Wanneer u emigreert naar Spanje en u een pensioen of uitkering geniet in Nederland kunt u zich laten inschrijven bij het Spaanse ziekenfonds, de Seguridad Social.

De Nederlandse uitkerings- of pensioeninstantie gaat een zogeheten zorgverzekeringswet-bijdrage (ook wel premievervangende- of buitenland bijdrage genoemd) op uw uitkering of pensioen inhouden. Vervolgens zal deze bijdrage worden afgedragen aan het College voor Zorgverzekeringen (CvZ). U heeft hierdoor recht op medische zorg in Spanje en kunt zich daarvoor inschrijven bij de Seguridad Social. De kosten voor uw medische zorg worden door Nederland (lees CvZ) aan Spanje vergoed.

Afmelden bij uw huidige zorgverzekeraar in Nederland

Uw Nederlandse zorgverzekeraar dient tijdig door u in kennis gesteld te worden van uw verhuizing naar Spanje. Deze beëindigt op de datum van uw emigratie uw bestaande zorgverzekering en stopt met het innen van de nominale premie.

Aanmelden CvZ

U dient bij het CvZ een aanvraag voor een E-121 formulier in te dienen. Nadat het CvZ deze aanvraag heeft ontvangen en gecontroleerd bij uw uitkerings- of pensioeninstantie, verstuurt dit college het verdragsformulier E-121. Dit is een verklaring waarin staat dat u (en evt. uw medegezinsleden) recht heeft/hebben op medische zorg in Spanje. Tevens geeft het CvZ de ingangsdatum en de in te houden premies door aan uw uitkerings- of pensioeninstantie. Ontvangt u inkomsten uit meerdere bronnen, geef deze dan allemaal aan op het aanvraagformulier (ook al is daar geen ruimte voor).

Aanmelden Seguridad Social

Met de nodige documenten (in ieder geval geldig paspoort/identiteitskaart + NIE + formulier E-121) meldt u zich bij het regionale kantoor van de Seguridad Social. Voor adressen en telefoonnummers raadpleeg www.seg-social.es. Vraag voor alle zekerheid vooraf welke documenten u dient mee te nemen, want dit kan verschillen per regio. In ons geval werden de E-121 formulieren voorzien van een stempel met daarop de aanmelddatum en kregen wij één exemplaar retour. Enige dagen later ontvingen wij het inschrijvingsbewijs van de Seguridad Social.

Gezinsleden

Als u binnen Europa verhuist, dan hebben uw gezinsleden die meeverhuizen een eigen formulier E-121 nodig. Voor alle landen geldt trouwens dat uw gezinsleden niet automatisch zijn meeverzekerd. De verzekeringsinstelling van het woonland zal dat namelijk bepalen aan de hand van de eigen wetgeving.

Aanmelden Centro de Salud/Gezondheidscentrum

Nadat u alle bovengenoemde stappen doorlopen heeft dient u zich aan te melden bij het plaatselijke gezondheidscentrum. Het Centro de Salud.

De hoogte van uw inkomen voor de zorgverzekeringswet-bijdrage

Over de vaststelling van de hoogte van uw inkomen waarover deze bijdrage berekend wordt verwijzen wij u naar het onderwerp Opgaaf wereldinkomen op deze site.