Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.
Emigrerennaarspanje-info.nl
Emigrerennaarspanje-info.nl
Verhuizen naar Spanje en Madrid

Hypotheek afsluiten

Wellicht heeft u een hypotheek nodig als u een huis wilt kopen in Spanje. Meer informatie over de voorwaarden en werkwijze vindt u hier.

Er zijn diverse mogelijkheden om een huis, villa of appartement in Spanje te financieren.

  • U kunt het onroerend goed uit eigen middelen financieren
  • U kunt een 2de hypotheek op uw Nederlandse woning afsluiten, mits er voldoende overwaarde is
  • U kunt een hypotheek aanvragen bij een Spaanse bank

Om een hypotheek in Spanje te kunnen krijgen dient u aan de volgende eisen te voldoen:

  • U dient minimaal 40% van de koopsom uit eigen middelen te financieren.
  • Banken financieren over het algemeen 60% tot maximaal 70% van de aankoopprijs van de woning. Daarnaast dient u de kosten koper (overdrachtsbelasting, notaris- en registratiekosten) van ongeveer 10% ook zelf te betalen. In totaal dient u dus tussen de 40% en 50% zelf aan eigen middelen in te brengen.
  • U dient voldoende inkomen te hebben.
  • Om in Spanje een financiering c.q. hypotheek te krijgen dient u altijd uw inkomen te kunnen aantonen. Dit kan inkomen zijn uit een vast dienstverband of uit zelfstandig ondernemerschap, huurinkomsten of inkomsten uit vermogen. Een ondernemer moet van de laatste twee jaar de jaarstukken kunnen laten zien. Over het algemeen mag u 35% van uw netto inkomen aan woonlasten besteden.
  • De beoordeling van uw persoonlijke situatie.
  • Naast het inkomenscriteria beoordeelt de bank een hypotheekaanvraag op gezinssamenstelling, of u een huur- of koopwoning heeft, aantal en de leeftijd van kinderen, type werk, type inkomsten, etc.

De duur van het hypotheekproces

De totale hypotheekaanvraag, vanaf het presenteren van uw dossier bij de bank tot aan het passeren bij de notaris, duurt gemiddeld 4 weken.

De hypotheekvorm

De hypotheekvorm is bij een Spaanse bank altijd annuïteiten. Veel anders is er niet, Spanje loopt nog erg achter op Nederland. Een Nederlandse bank die in Spanje financiert kan bijvoorbeeld wel een aflossingsvrije hypotheek aanbieden.

De looptijd

Het grootste verschil tussen een Spaanse en een Nederlandse bank, naast de hypotheekvorm, is de eindleeftijd waarmee de looptijd wordt vastgesteld. Spaanse banken hebben een eindleeftijd van 75 jaar. Dit betekent dat de looptijd tot en met 75-jarige leeftijd mag lopen. Bent u 60 jaar, dan is de maximale looptijd 15 jaar op basis van annuïteiten. Een Nederlandse bank hanteert geen eindleeftijd. Bent u 60 jaar, dan is de maximale looptijd 25 jaar op basis van aflossingsvrij.

De rente

Hypotheken in Spanje zijn grotendeels gebaseerd op een variabele rente, het 12 maands Euribor* tarief wordt als index gebruikt. De opslag boven Euribor varieert per bank. Wij werken met een aantal banken samen die zeer scherpe rentes kunnen aanbieden. Een Nederlandse bank die in Spanje financiert doet dat meestal op basis van het 1 maands Euribor tarief plus een opslag of op basis van een vaste rente die uiteen loopt van 1 jaar tot 15 jaar vast.

De afsluitkosten

De kosten voor het afsluiten van een hypotheek liggen in Spanje hoger dan in Nederland. De totale hypotheek afsluitkosten liggen rond de 3,5% van het hypotheekbedrag. Deze kosten bestaan uit; afsluitprovisie, belasting op de hypotheek, notaris- en registratiekosten en taxatiekosten.

Wat is Euribor?

Wat is Euribor? Financieringen in Spanje zijn meestal gebaseerd op een variabele ‘Euribor’ rente. Euribor is de rente waartegen de Europese banken leningen aan elkaar verstrekken. De hoogte van de Euribor rente hangt met name af van de economische omstandigheden zoals de groei van de economie en de hoogte van de inflatie.

Waar kunt u veilig een hypotheek afsluiten in Spanje?

Voor het afsluiten van een hypotheek in Spanje kunt u o.a. in het Nederlands terecht bij Hypotienda.

Hypotheekaftrek in Spanje

Een resident kan in Spanje hypotheekrenteaftrek krijgen voor de hoofdwoning, maar niet voor een vakantiehuis. De hypotheek moet zijn aangegaan bij de koop van de woning. Twintig procent van de betaalde rente en aflossing mag worden afgetrokken tot een maximumbedrag van € 9000.