Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.
Emigrerennaarspanje-info.nl
Emigrerennaarspanje-info.nl
Verhuizen naar Spanje en Madrid

C-biljet

U woont al in Spanje maar moet nog belasting in Nederland afdragen? Het C-biljet.

Wanneer ontvangt u een C-biljet?

Als u het hele belastingjaar woonachtig bent in het buitenland en u heeft inkomsten uit Nederland, dan zal de Belastingdienst u een zogeheten C-biljet toesturen.

Mocht na enige jaren blijken dat u geen belasting meer te betalen heeft in Nederland dan zal het C-biljet u niet meer toegezonden worden. Ontvangt u het C-biljet, dan dient u het in te vullen, ook al hoeft u geen belasting te betalen in Nederland.

Belastingen in het jaar van emigratie

Nog even voor de duidelijkheid, over het jaar van emigratie dient er een M-biljet te worden ingevuld. De jaren daarna een C-biljet.

Gelet op het feit dat de belastingsituatie voor iedereen anders is (pensioenen, uitkeringen, vrijstelling inhouding loonheffing, eventueel woningbezit in Nederland, enzovoort), is het raadzaam om hierover contact op te nemen met de Belastingdienst Buitenland.