Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.
Emigrerennaarspanje-info.nl
Emigrerennaarspanje-info.nl
Verhuizen naar Spanje en Madrid

Erfrecht in Spanje

Ook het erfrecht in Spanje is anders dan in Nederland. Er zijn een aantal zaken waar u op moet letten.

Gehuwde status in Spanje

De Spaanse fiscus erkent alleen een huwelijkspartner. Geregistreerde partners of samenlevingscontracten zijn in Spanje niet fiscaal erkend. Uw Nederlandse samenlevingscontract heeft in Spanje geen rechtsgeldigheid. Bent u niet gehuwd, dan betaalt uw partner successierecht alsof u een volstrekte vreemde van hem of haar zou zijn.

Bescherming voor de langstlevende partner

Spanje kent geen financiële bescherming voor de langstlevende partner, zoals in Nederland. De langstlevende partner moet in Spanje direct afrekenen met de kinderen, terwijl deze volgens Nederlands erfrecht een niet-opeisbare vordering in geld (ter grootte van hun erfdeel) hebben op de langstlevende partner. Lees meer hierover op de pagina over uw Nederlandse testament in Spanje.

Dubbele successierechten betalen

Ook Nederland heft successierecht over uw wereldvermogen indien u korter dan 10 jaar in Spanje woont. Nederland respecteert wel een vermindering uit hoofde van in Spanje betaalde successierechten om zo dubbele heffing te voorkomen.

De nalatenschap en uw niet in Spanje wonende kinderen

Een belangrijk verschil met Nederland is dat in Spanje successierechten geheven worden naar de woonplaats van de erfgenaam, in veel gevallen zal dat bij kinderen om niet-residenten gaan. Als niet-resident betaalt u in Spanje behoorlijk veel successierechten. Bent u geen resident, of zijn uw erfgenamen geen resident, dan is het raadzaam om de aankoop van een woning in Spanje te financieren met een hypotheeklening. Daardoor verkleint u het netto belastbare bezit in Spanje.

Juridisch advies in Spanje

Vraag altijd om juridisch advies als het gaat om uw erfenis in Spanje.