Conserverende aanslag

De conserverende aanslag. Lees dit, zodat u niet schrikt als u hem ontvangt.

Wat is een conserverende aanslag?

Een conserverende aanslag is een aanslag waarin de belastingschuld wel wordt vastgesteld, maar meestal niet wordt ingevorderd. De verschuldigde inkomstenbelasting over het te conserveren inkomen wordt apart berekend en in een conserverende aanslag opgenomen. Bij een door de wetgever niet gewilde gang van zaken, bijvoorbeeld de afkoop van pensioenen na emigratie, wordt de conserverende aanslag alsnog ingevorderd.

Wanneer ontvangt u een conserverende aanslag?

U ontvangt een conserverende aanslag als u gaat emigreren en op uw M-biljet aangeeft opgebouwde pensioenrechten, recht op voordeel kapitaalverzekering eigen woning, recht op voordeel lijfrenteverzekering of een aanmerkelijk belang uit een vennootschap die in Nederland is gevestigd, te hebben.

Moet u de conserverende aanslag direct betalen?

Raakt u niet in paniek wanneer u de conserverende aanslag ontvangt. De Belastingdienst verleent u automatisch uitstel van betaling als u emigreert naar een land binnen de Europese Unie, in dit geval Spanje. U kunt uitstel van betaling krijgen voor een periode van maximaal 10 jaar, gerekend vanaf dagtekening van de aanslag. Als u gedurende deze periode geen zogenoemde ‘verboden handeling’ zoals bijvoorbeeld afkoop van uw pensioen of lijfrente verricht, kunt u na 10 jaar om kwijtschelding van uw belastingschuld vragen. Let wel, deze 10 jaren gaan tellen vanaf de dagtekening van de aanslag en niet vanaf de dag dat u in Spanje woont. U kunt inmiddels al wel anderhalf tot drie jaar in Spanje wonen, voordat u deze aanslag ontvangt.