M-biljet

Het M-Biljet, het biljet dat u in moet vullen als u Nederland verlaat.

Wanneer dient u een M-biljet in te vullen?

Het M-biljet is het biljet voor uw belastingaangifte over het jaar waarin u geëmigreerd bent. Het jaar dus waarin u gedeeltelijk in Nederland en gedeeltelijk in Spanje woonachtig was.

Geen elektronische aangifte

Als u maar een deel van het jaar in Nederland hebt gewoond, omdat u bent geëmigreerd naar Spanje, dan kunt u geen elektronische aangifte doen. U doet dan aangifte met een M-biljet.

Wanneer ontvangt u het M-biljet?

Als u zich uitschrijft bij de Gemeentelijke Basis Administratie in uw woonplaats en uw nieuwe woonadres in Spanje opgeeft, wordt het M-biljet u automatisch toegezonden in het jaar na uw emigratie. Indien geen M-biljet hebt ontvangen en u wilt over betreffend belastingjaar aangifte doen, dan kunt u het biljet eventueel zelf schriftelijk aanvragen bij het belastingkantoor waaronder u valt in Nederland. Vermeld in uw brief uw naam, adres en burgerservicenummer/sofi-nummer.

Wie behandelt uw M-biljet?

Uw aangifte wordt getoetst door het belastingkantoor waaronder u in Nederland viel. Daarna krijgt u een voorlopige aanslag, gevolgd door een definitieve aanslag. U dient te weinig afgedragen belasting alsnog te betalen of u krijgt teveel betaalde belasting terug. Daarna wordt uw dossier overgedragen aan de Belastingdienst Buitenland.

Adreswijziging

Adreswijzigingen aan de belasting dient u door te geven middels het formulier adreswijziging buitenland. Let op, dit formulier dient u naar de afdeling buitenland te verzenden, echter totdat uw M-biljet is afgehandeld ligt uw dossier nog bij de afdeling waar u in Nederland onder viel.

Hoe vult u het M-biljet in

Het M-biljet is een van de meest uigebreide belastingformulieren. Bent u gewend zelf uw belastingaangiftes te verzorgen en weet u globaal hoe het Nederlandse belastingstelsel werkt, dan kunt u waarschijnlijk het M-biljet ook zelf invullen. Na retourzending aan de belastingdienst kan het lang duren voordat u uw voorlopige aanslag ontvangt. Mocht er toch iets niet goed ingevuld zijn dan kunt u na ontvangst van de voorlopige aanslag nog bezwaar indienen en zal e.e.a. hersteld worden.

Heeft u zelf geen ervaring in het invullen van belastingformulieren, laat dan voor uw emigratie alle benodigde papieren (maak eerst kopieën) bij een betrouwbare belastingconsulent achter en bespreek uw situatie, dan kan deze het formulier later voor u invullen.

Benodigde papieren

Voor het invullen van het M-biljet heeft u onderstaande papieren nodig (indien van toepassing)

 • Vraag bij uw pensioenverzekeraar of betreffende andere instantie de kapitaalswaarde op van uw pensioen, lijfrente(s), kapitaalverzekeringen en/of aanmerkelijk belang vennootschap, op het moment van emigratie.
 • U krijgt over de totale waarde hiervan een conserverende aanslag
 • Voorlopige aanslag(en) over betreffend belastingjaar
 • Voorlopige teruggave over betreffend belastingjaar
 • Jaaropgaven werkgevers en/of uitkeringsinstanties
 • Gegevens betaalde of ontvangen alimentatie
 • Gemaakte reiskosten en de vergoeding werkgever (OV-verklaring)
 • WOZ- waarde eigen woning
 • Jaaroverzicht hypotheek (hoofdsom en rente)
 • Bij aankoop of verbouwing woning of oversluiten hypotheek: nota’s van taxateur, notaris, overzicht bankkosten
 • Lijfrente: een overzicht van de betaalde lijfrentepremies, plus overzicht stortingen op een lijfrente beleggings- of spaarrekening en de jaaropgave(n) van de opgebouwde pensioenafspraken.
 • Premie aanvullende ziektekostenverzekering en zelf betaalde ziektekosten
 • Overzicht van de gemaakte studiekosten
 • Overzicht giften
 • Overzicht voor Uitgaven voor het levensonderhoud van de kinderen waarvoor geen volledige kinderbijslag of studiefinanciering is ontvangen
 • Overzicht dividenduitkering(en) en een overzicht met de vervreemdingswinst bij verkoop aandelen nodig
 • Jaaropgave(n) van je betaal- en spaarrekeningen nodig.
 • Wie een effectenrekening heeft, heeft hier ook de jaaropgave van nodig en de ingehouden binnen- en buitenlandse dividendbelasting.
 • Waarde tweede woning

Lees ook de informatie over de conserverende aanslag. Dit voorkomt grote schrik als u deze ontvangt.

Advies

De belastingen in Nederland zijn altijd al een complexe materie geweest, die ingeval van emigratie nog complexer wordt. Feit is wel dat iedere persoonlijke belastingsituatie verschillend is. Daarom is het wellicht handig om voorafgaand aan uw vertrek uit Nederland contact op te nemen met de Belastingdienst of kijkt u eens op www.belastingdienst.nl en klik door naar het onderwerp buitenland.