Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.
Emigrerennaarspanje-info.nl
Emigrerennaarspanje-info.nl
Verhuizen naar Spanje en Madrid

Checklist emigratie Spanje

 • Informeer familie/vrienden/kennissen/instellingen over uw emigratie
 • Geldig paspoort en/of identiteitskaart en indien van toepassing een geldig rijbewijs (maak voldoende kopieën van deze bescheiden)
 • De reis plannen: datum vaststellen, vliegtickets etc.
 • Zorg voor voldoende pasfoto’s
 • Internationaal uittreksel uit geboorteregister en huwelijksakte (opvragen bij de desbetreffende gemeente)
 • Internationaal uitschrijvingsbewijs bevolkingsregister
 • Opzeggen abonnementen en verzekeringen (inboedel/aansprakelijkheid)
 • Navraag doen bij uw uitvaartverzekeraar over de voorwaarden.
 • Opzeggen autoverzekering (ontvangst royementsverklaring)
 • Opzeggen kabel tv / telefoon / internet
 • Aanmaken onafhankelijk e-mailadres (bijv. hotmail/gmail)
 • Kopie medisch dossier en/of internationale gezondheidsverklaring (op te vragen bij uw huisarts)
 • Dierenpaspoort (denk aan update inentingen)
 • Omzetting Nederlandse bankrekening in een niet-ingezetenrekening
 • Vraag evt. een tweede e.dentifier voor telebankieren, voor als er een kapot gaat
 • Contact opnemen met zorgverzekeraar, pensioenfonds en belastingdienst
 • Opvragen opgebouwd pensioen en waarde lijfrentepolissen (waarde in het economische verkeer op het moment van emigratie) bij het pensioenfonds of pensioenverzekeraar. I.v.m. de conserverende aanslag
 • Opzeggen huurcontract, opname meterstanden, oplevering en afgifte huissleutels
 • Evt. aanvragen “verzoek vrijstelling inhouding loonbelasting/premie volksverzekeringen” bij de belastingdienst
 • Evt. inleveren auto (incl. kentekenbewijzen) en ontvangst vrijwaringbewijs