Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.
Emigrerennaarspanje-info.nl
Emigrerennaarspanje-info.nl
Verhuizen naar Spanje en Madrid

Autoverzekering Spanje

Er zijn 2 hoofdcategorieën voor een autoverzekering in Spanje:

  • WA (Seguro de terceros o de responsabilidad civil obligatoria)
  • All risk (Seguro a todo riesgo)

Verschil tussen WA en All Risk verzekering?

Een wettelijke aansprakelijkheidverzekering dekt schades die u veroorzaakt aan derden en is verplicht. Een WA verzekering kunt u uitbreiden door aanvullende dekkingen mee te verzekeren zoals ruitbreuk, brand, diefstal en Total loss; dit heet WA Plus.

Een All Risk dekking is een WA Plus met daarnaast dekking voor schades die uzelf veroorzaakt aan uw eigen voertuig. Deze verzekering wordt meestal afgesloten met een eigen risico van € 180, € 300, € 450 of € 600 om op die manier de jaarpremie te verlagen.

No claim korting in Spanje

Ook in Spanje kent men het begrip “No claim korting” en het is daarom raadzaam om voor emigratie uw verzekeraar te vragen om een schriftelijke royementsverklaring/no-claimverklaring. Deze kan echter pas afgegeven worden als u de verzekering al beëindigd heeft. Vraag of hij nagezonden kan worden of vraag anders of vrienden of familie dat voor u willen doen. Vraag of ze er voor de zekerheid eerst een kopietje van willen maken.

Wat betekent Total loss nou precies?

Een auto wordt Total loss verklaard wanneer het te kostbaar is om de schade te herstellen of wanneer dit technisch niet meer mogelijk is.

Wat krijgt u uitgekeerd als uw auto Total loss wordt verklaard?

De meeste verzekeringsmaatschappijen in Spanje keren uit tegen nieuwwaarde bij auto´s van 1 of 2 jaar. Vanaf het derde jaar wordt de cataloguswaarde uitgekeerd. Er zijn diverse websites waar u tegen betaling toegang heeft tot de algemene database van voertuigen waar u kunt achterhalen wat de cataloguswaarde van uw voertuig is. De cataloguswaarde is voor alle maatschappijen gelijk, maar dit betekent niet dat alle maatschappijen hetzelfde uitkeren.

Diefstal van spullen uit uw auto

Het is niet verstandig om waardevolle spullen in uw auto te laten liggen. Een autoverzekering dekt geen schade of verlies aan spullen die uit uw auto worden gestolen. Mogelijk kan dit worden verhaald op uw inboedelverzekering, maar dat is afhankelijk van de situatie. Een kapotte ruit wordt wel gedekt, maar een tas of jas die uit uw auto is gestolen niet! In Spanje wordt er een duidelijk onderscheid gemaakt tussen inbraak (robo) als er sporen van braak zijn, roof (expoliación) als er dwang of geweld is uitgeoefend en diefstal (hurto) als er geen geweld is gebruikt of als er geen sporen van braak zijn.

Inzittende verzekering

De inzittende dekking (“ocupantes” in het Spaans) is verantwoordelijk voor de kosten die gemaakt worden voor inzittenden bij een ongeval. Deze dekking dekt o.a. medische kosten, (blijvende) letselschade of een vergoeding bij overlijden. Rijdt u met vrienden mee dan gaat u er vanuit dat als er iets gebeurt de autoverzekering ook dekking biedt voor inzittenden. Maar is dit ook altijd zo? Verschil tussen Nederland en Spanje is dat in Nederland een inzittende dekking niet standaard in de dekking van een autoverzekering zit, in Spanje daarentegen, is de inzittende dekking altijd onderdeel van de WA verzekering.

Autoverzekeringen in Spanje:

  • www.lineadirecta.com
  • www.mapfre.com

Nodig: geldig paspoort/identiteitskaart + NIE + kopie rijbewijs en een Spaanse bankrekening.