Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.
Emigrerennaarspanje-info.nl
Emigrerennaarspanje-info.nl
Verhuizen naar Spanje en Madrid

Nederlandse testament in Spanje

Hoe zit dat nou precies met uw Nederlandse testament als u in Spanje woont?

Valt uw erfenis onder Spaans erfrecht?

Het internationaal erfrecht bepaalt wanneer een Nederlander bij overlijden valt onder het Spaanse erfrecht. Door een rechtskeuze voor Nederlands recht op te nemen in uw testament, vermijdt u dat uw nalatenschap onder Spaans erfrecht valt. Alleen in de situatie dat iemand langer dan vijf jaar uit Nederland is uitgeschreven en zonder testament (naar Nederlands erfrecht) in Spanje woont, is bij overlijden Spaans erfrecht geldend.

Welke clausules moet uw Nederlandse testament bevatten?

Spanje kent geen financiële bescherming voor de langstlevende partner, zoals in Nederland. De langstlevende moet in Spanje direct afrekenen met de kinderen, terwijl deze volgens Nederlands erfrecht een niet-opeisbare vordering in geld (ter grootte van hun erfdeel) hebben op de langstlevende partner.

Wilt u voorkomen dat uw erfenis onder Spaans erfrecht valt, dan dient deze wettelijke verdeling naar Nederlands erfrecht in uw testament te worden opgenomen. Tevens dient in uw testament te staan dat u kiest voor afhandeling ervan naar Nederlands recht.

Moet u ook een Spaans testament op laten maken?

Juist als iemand al een testament in Nederland heeft opgemaakt, met expliciet een rechtskeuzeclausule voor Nederlands erfrecht, is het vanuit juridisch oogpunt juist onwenselijk om speciaal voor Spaans bezit een Spaans testament op te maken.

Moet u uw Nederlandse testament in het Spaans laten vertalen?

Een vertaling van uw Nederlandse testament is niet noodzakelijk. Het testament zal na overlijden door een juridisch vertaler worden vertaald.

Hoe gaat dat als u komt te overlijden in Spanje?

Bij overlijden zal een Nederlandse notaris, ingeschakeld via de erfgenamen, het in Nederland opgemaakte testament (met een rechtskeuzeclausule voor Nederlands recht) terugvinden via het Centraal Testamentenregister in Den Haag. Hij zal dit testament vermelden in een op te maken Verklaring van Erfrecht.

Deze verklaring wordt door een beëdigd juridisch vertaler vertaald in het Spaans, voorzien van een Apostille van een Nederlandse rechtbank. De Spaanse notaris zal de inhoud van het testament samengevat teruglezen in de vertaalde Verklaring van Erfrecht. De nalatenschap wordt dan geheel naar Nederlands erfrecht afgewikkeld.