Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.
Emigrerennaarspanje-info.nl
Emigrerennaarspanje-info.nl
Verhuizen naar Spanje en Madrid

AOW in Spanje

Hoe zit het met uw AOW als u naar Spanje verhuist? Hoe bouwt u AOW op? Als u uw hele leven in Nederland woont bouwt u het volledige percentage AOW op. U dient daarvoor tussen uw 15e en 65e in Nederland te wonen. In deze periode van 50 jaar, bouwt u jaarlijks 2% op, zodat u in het totaal op 100% komt.

Opbouw AOW als u in Spanje gaat wonen

Als u Nederland verlaat en er ook niet meer werkt, of als u buiten Nederland gaat werken, eindigt de verplichte verzekering. Daarmee stopt de opbouw van uw AOW en hebben uw nabestaanden geen recht meer op of krijgen een lagere nabestaandenuitkering als u overlijdt.

Rekenvoorbeeld voor de opbouw AOW

Emigreert u bijvoorbeeld op 45-jarige leeftijd, dan heeft u 60% AOW opgebouwd, namelijk 30 jaar maal 2% is 60%. U krijgt dan als u 65 wordt 60% van het dan geldende bedrag voor de AOW.

Vrijwillige verzekering

Er is een mogelijkheid tot vrijwillige verzekering voor bovengenoemde sociale voorzieningen. De uiterlijke schriftelijke aanmelding is één jaar na beëindiging van de verplichte verzekering. Meer informatie kunt u vinden op www.svb.nl. De hoogte van de vrijwillige premie is afhankelijk van uw inkomen. Heeft u geen of weinig inkomen na uw emigratie, overweeg dan deze vrijwillige verzekering. Let op, deze vrijwillige verzekering kan in de meeste gevallen maar voor maximaal 10 jaar worden afgesloten.

Arbeidsongeschikt en woont u in het buitenland?

Heeft u een arbeidsongeschiktheidsuitkering en woont u in het buitenland, dan bouwt ook u geen AOW meer op. U heeft weliswaar Nederlandse inkomsten, maar u woont/werkt niet in Nederland.