Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.
Emigrerennaarspanje-info.nl
Emigrerennaarspanje-info.nl
Verhuizen naar Spanje en Madrid

Onderwijs

Hoe zit het Spaanse onderwijssysteem in elkaar? En hoe kunt u uw diploma’s laten erkennen?

In Spanje geldt een leerplicht voor kinderen van 6 tot 16 jaar.

  • Het lager onderwijs
  • Enseñanza Primaria Obligatoria. Dit onderwijs heeft 3 tweejarige cyclussen van 6 tot 12 jaar. Aan het einde van het lager onderwijs ontvangen de leerlingen een schoolrapport. Zij die geslaagd zijn behalen een Titulo de Graduado Escolar.
  • Het middelbaar onderwijs
  • Enseñanza Secundaria Obligatoria. Dit zijn twee cyclussen van elk 2 jaar, van 12 tot 16 jaar. Hier krijgen de leerlingen een Titulo de Graduado en Educación Secundaria.
  • Beroepsonderwijs
  • Bachillerato ofwel Formación Profesional. In beide gevallen duurt deze periode 2 jaar, dus van 16 tot 18 jaar. Het diploma geeft toegang tot de arbeidsmarkt, een hogere beroepsopleiding of een universitaire studie.
  • Universitair onderwijs
  • Toelating tot de universiteit wordt bepaald door de resultaten van een toelatingsexamen, dat ook verplicht is voor buitenlanders.

Nederlandstalig onderwijs in Spanje

Het is mogelijk om uw kinderen Nederlandstalig onderwijs te laten volgen in Spanje. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Stichting NOB en op de de website van de Nederlandse Ambassade in Madrid over Nederlands onderwijs in Spanje.

Erkenning diploma’s in Spanje

Om de status van uw Nederlandse diploma of opleiding in het buitenland te kunnen aantonen, kunt u uw diploma laten legaliseren, een statusverklaring aanvragen of een verklaring van onderwijsbevoegdheid aanvragen.