Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.
Emigrerennaarspanje-info.nl
Emigrerennaarspanje-info.nl
Verhuizen naar Spanje en Madrid

Pensioen in Spanje

Wonen in Spanje met Nederlands pensioen. Wilt u graag van uw pensioen genieten onder de Spaanse zon? Lees dan de informatie op deze pagina, speciaal voor gepensioneerden.

U wordt resident in Spanje

Als u naar Spanje emigreert wordt u resident in Spanje. Dit betekent o.a. dat u dan onder de Spaanse belastingwetgeving valt.

Belasting betalen in Spanje

U betaalt dan in principe vanaf het moment dat u als resident bent ingeschreven, en in betreffend kalenderjaar langer dan 183 dagen in Spanje woont, belasting in Spanje. Echter als u inkomsten heeft uit Nederland, zoals bijvoorbeeld uw AOW-pensioen of uw bedrijfspensioen, zou u over die inkomsten zowel in Nederland als in Spanje belasting moeten betalen.

Belastingverdrag ter voorkoming van dubbele belastingbetaling
Ter voorkoming van deze dubbele belastingbetaling hebben Spanje en Nederland een belastingverdrag opgesteld, waarin o.a. is vastgelegd dat uw AOW-pensioen, bedrijfspensioen, AWW-pensioen, oorlogspensioen, verzetspensioen, oorlogsuitkering, vervolgingsuitkering en Anw-uitkeringen in Spanje worden belast en dus niet in Nederland. Uw AOW-pensioen, particuliere pensioen en alle hierboven genoemde pensioenen worden netto uitbetaald. Vraag hiervoor een vrijstelling loonheffing aan bij de belastingdienst.

Overheidspensioenen

Een uitzondering hierop zijn overheidspensioenen. Ontvangt u van of namens een overheidsorgaan een pensioen in verband met vroegere arbeid, dan moet u hierover belasting betalen in het land van dat overheidsorgaan. Ontvangt u dus een Nederlands overheidspensioen, dan moet u hierover in Nederland belasting betalen. U hoeft dan over dit inkomen geen belastingaangifte in Spanje te doen.

Hoe wordt uw pensioen berekend als u in Spanje woont?

  • Loonbelasting en premie volksverzekeringen.
  • Nederland heeft met Spanje een belastingverdrag gesloten, waarin is vastgelegd dat ontvangers van een AOW-pensioen of bedrijfspensioen belasting verschuldigd zijn in Spanje. Vraag hiervoor een vrijstelling inhouding loonbelasting/premie volksverzekeringen aan bij de Nederlandse belastingdienst.
  • Kijk hiervoor bij vrijstelling loonheffing.
  • Bijdragen ZVW (Zorgverzekeringswet) en AWBZ.
  • U gaat in Spanje wonen, waar u recht op ziektekostenverstrekkingen ten
  • laste van Nederland heeft. Op uw pensioen of AOW wordt de buitenlandbijdrage voor de Zorgverzekeringswet ingehouden.

Belasting aangifte doen in Spanje

Over de aan u netto uitgekeerde inkomsten uit Nederland dient u in Spanje belastingaangifte te doen. Klik hier voor de pagina over belastingaangifte doen in Spanje.

Uw zorgverzekering

Gepensioneerden die inkomsten in Nederland hebben (pensioen en/of AOW), betalen een zogenoemde verplichte buitenlandbijdrage via het College voor Zorgverzekeringen (CvZ). Zij kunnen daardoor bij de Seguridad Social verzekerd worden. De kosten voor uw medische zorg worden door Nederland (lees CvZ) vergoed aan Spanje.

Jaarlijks wijzigen de woonlandfactor en de percentages die u betaalt aan het CvZ voor uw zorgverzekering. Wij verwijzen u daarom door naar het overzicht van het CvZ met betrekking tot de hoogte van de nominale bijdrage en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en AWBZ voor 2012.

Aanvullende particuliere ziektekostenverzekering

Veel Spanjaarden en residenten nemen een aanvullende particuliere ziektekostenverzekering naast de Seguridad Social. Deze Spaanse gezondheidsvoorziening is vergelijkbaar met de Nederlandse basisverzekering. De kwaliteit is prima maar er is niet overal voldoende capaciteit. Dit kan leiden tot lange(re) wachttijden en minder luxe in ziekenhuizen.

Zorgtoeslag als u in Spanje woont

Als tegemoetkoming voor de bijdragen voor ZVW en AWBZ kunt u mogelijk Zorgtoeslag ontvangen. De hoogte van de Zorgtoeslag is afhankelijk van uw inkomen en wordt beoordeeld door de Nederlandse Belastingdienst. Als u denkt recht te hebben op de zorgtoeslag, dan kunt u via de Nederlandse Belastingdienst een formulier aanvragen. Als u hier nog niet over geïnformeerd bent, neem dan contact op met de Belastingdienst via de Belastingtelefoon Buitenland; +31 55 538 53 85 of via Postbus 51; +31 70 308 19 78.

U kunt ook via de website van de Belastingdienst (www.toeslagen.nl) het aanvraagformulier voor de Zorgtoeslag downloaden. Ook als u niet belastingplichtig bent in Nederland kunt u in aanmerking komen voor een zorgtoeslag. De Belastingdienst kan u hierover verder informeren.

Een paar Spaanse woorden:

  • Pensionado, Jubilado = Gepensioneerde
  • Pensionista = Uitkeringsgerechtigde
  • Beneficiario = Begunstigde. Wordt gebruikt voor de meeverzekerden bijv. bij de Seguridad Social.

Bovenstaande informatie is onder voorbehoud en van uw persoonlijke situatie afhankelijk. Laat u voor vertrek goed informeren of deze situatie ook voor u geldt!