Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.
Emigrerennaarspanje-info.nl
Emigrerennaarspanje-info.nl
Verhuizen naar Spanje en Madrid

Huurcontract

Een huis huren in Spanje. Waar moet u op letten met het afsluiten van een huurcontract in Spanje.

Huur altijd met een huurcontract

Als u in Spanje een woning gaat huren, doe dit dan altijd op basis van een huurcontract. Wilt u zich op het adres bij de gemeente inschrijven, dan zal het contract opgesteld dienen te zijn in de Spaanse taal.

In het huurcontract in Spanje dienen minimaal de volgende zaken opgenomen te zijn:

  • Volledige namen van eigenaar(en) en huurder(s)
  • Omschrijving van huurwoning, zoals adres etc.
  • De looptijd van het contract
  • Maandelijks huurbedrag
  • De hoogte van de borgsom
  • Betaling vaste lasten zoals gas, licht, water, vuilnisophaaldienst, telefoon, onroerend goed belasting, de vereniging van huiseigenaren, enz.
  • Betalingsvoorwaarden, contant of op bankrekening
  • De opzegtermijn en de eventuele boete als u zich niet aan de voorwaarden houdt.
  • Plaats en datum van ondertekening

De looptijd van het huurcontract

Indien de duur van het huurcontract minder is dan vijf jaar dan is de verhuurder verplicht om deze jaarlijks te verlengen tot aan vijf jaar. De minimale verhuurperiode van vijf jaar is in Spanje wettelijk verplicht. Vermeldt een huurcontract geen tijdsduur/huurtermijn dan wordt het beschouwd als een eenjarig huurcontract met daarbij de wettelijk vastgestelde verlengingen tot een maximum van vijf jaar. De Spaanse huurwet (la Ley de Arrendamientos Urbanos, LAU) geeft aan dat een huurcontract met een duur van vijf jaar na verloop van deze periode door de huurder schriftelijk kan worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste twee maanden.

Boete bij het voortijdig opzeggen van het huurcontract

Gebruikelijk is dat een huurder een boete betaalt als hij voor het einde van de looptijd van het contract opzegt. Gebruikelijk in Spanje is 1 maand huur voor ieder jaar dat niet gehuurd wordt volgens de overeengekomen huurtermijn. Bij een huurcontract van een jaar is gebruikelijk dat u de borg niet terug krijgt, dit is vaak ook 1 maand huur. Is uw jaarcontract overgegaan in een vijfjarig contract, dus nadat het eerste jaar verstreken is, dan kunt u opzeggen zonder boete met inachtneming van een maand opzegtermijn.

Verlenging van het huurcontract na vijf jaar

Op het moment dat de vijf jaar huur zijn verstreken en beide partijen wensen de (ver)huur voort te zetten dient er een nieuw huurcontract te worden opgemaakt voor een periode van één jaar. Nadat de termijn van vijf jaar is verlopen en de huurovereenkomst wordt voortgezet met dezelfde huurder, komt de verplichting voor de verhuurder van nogmaals minimaal vijf jaar te vervallen. Bij dit nieuwe eenjarige huurcontract verplichten de verhuurder en de huurder zich tot een opzegtermijn van de huur van minimaal één maand.

Stilzwijgende verlenging na vijf jaar

Mocht, na verloop van de vijf jaar huur, de verlenging stilzwijgend door beide partijen voortgezet worden dan heeft de huurder het recht op verdere huurtermijn van maximaal drie jaar. Daarbij heeft de verhuurder het recht om het huurcontract jaarlijks op te zeggen.

Huurcontracten voor 11 maanden (als hoofdverblijf)

Huurcontracten voor elf maanden komen nog steeds voor, maar dit is na de wetswijziging in 1995, niet meer toegestaan. Een huurcontract van elf maanden wordt gezien als een eenjarig contract en wordt dan ook automatisch verlengd tot een vijfjarig huurcontract. De elf maanden contracten waren ter voorkoming van de rechten die huurders hebben om een contract met een looptijd van een jaar te verlengen tot vijf jaar. Veel verhuurders wilden dit niet en daarom werd een contract voor 11 maanden uitgegeven.

Tijdelijke huurcontracten (niet hoofdverblijf)

Veel makelaars geven tijdelijke huurcontracten (por temporada) uit voor 11 maanden of een jaar. Uw oude adresgegevens zullen er in vermeld staan, als zijnde dat u de gehuurde woning niet als hoofdverblijf gebruikt. U heeft dan niet het recht het contract te verlengen tot vijf jaar; het is uiteindelijk maar een tijdelijk contract. Dergelijke tijdelijke contracten vallen niet onder de LAU. Vaak kunt u aansluitend wel weer een nieuw contract voor 11 maanden afsluiten. In tegenstelling tot in Nederland, kunt u zich met zo’n langlopend tijdelijk contract wel gewoon op dat adres inschrijven bij de gemeente.

Juridisch advies

Mocht u problemen hebben omtrent het niet-nakomen van de in het huurcontract overeengekomen verplichtingen, is het raadzaam om een juridisch adviseur (asesor) of advocaat in te schakelen. Kijk op onze speciale pagina over juridisch advies in Spanje.

Benodigde documenten voor het afsluiten van een huurcontract

  • Een geldig paspoort/identiteitskaart