Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.
Emigrerennaarspanje-info.nl
Emigrerennaarspanje-info.nl
Verhuizen naar Spanje en Madrid

Vrijstelling loonheffing

Als u niet in Nederland woont maar wel bepaalde inkomsten vanuit Nederland ontvangt, bestaat de kans dat deze inkomsten zowel in Nederland als in uw woonland aan de belastingheffing worden onderworpen. In dit geval is er sprake van dubbele belastingheffing. Om te voorkomen dat u in twee landen over de zelfde inkomsten belasting betaalt, heeft Nederland met een groot aantal landen een verdrag ter voorkoming van dubbele belastingheffing gesloten.

In zo’n belastingverdrag wordt geregeld welk land (de woonstaat of de staat van uitbetaling) het recht heeft om belasting te heffen over bepaalde inkomsten. Nederland heeft een belastingverdrag met Spanje gesloten waarin onder andere is geregeld dat: AOW-pensioenen, AWW-pensioenen, oorlogspensioenen, verzetspensioenen, oorlogsuitkeringen, vervolgingsuitkeringen, Anw-uitkeringen, bijstandsuitkeringen, AAW-uitkeringen en WAO-uitkeringen belastbaar zijn in Spanje.

Wanneer vraagt u de vrijstelling inhouding loonheffing aan?

Voorafgaand aan uw vertrek naar Spanje kunt u alvast een formulier “verzoek vrijstelling inhouding loonbelasting/premie volksverzekeringen” krijgen bij het belastingkantoor waar u in Nederland onder valt/viel. U kunt dit formulier na emigratie pas completeren vanwege het feit dat u een aantal bescheiden, zoals bewijs van uitschrijving uit Nederland en bewijs van inschrijving in uw Spaanse woongemeente, moet overleggen.

Hoe lang is de vrijstelling loonheffing geldig?

Na inzending van uw formulier en beoordeling door de Belastingdienst ontvangt u een verklaring inzake vrijstelling voor de inhouding van loonbelasting. Een vrijstelling is maximaal drie jaren geldig. Uiterlijk drie maanden voor het verstrijken van deze geldigheid, dient u een nieuwe verklaring aan te vragen bij de Belastingdienst in Nederland.