Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.
Emigrerennaarspanje-info.nl
Emigrerennaarspanje-info.nl
Verhuizen naar Spanje en Madrid

Wonen in Spanje met Nederlandse uitkering

Gaat u emigreren naar Spanje dan kunt u in beginsel uw WAO-, WIA- of WAZ- uitkering behouden, een Wajong uitkering echter niet. Eventuele toeslagen van het UWV op uw uitkering zullen worden beëindigd.

Wonen in Spanje met behoud van uitkering

Lees hier alle informatie over de gevolgen voor uw Nederlandse uitkering bij emigratie naar Spanje.

Meld uw emigratie tijdig aan het UWV

Als u van plan bent naar Spanje te emigreren dan bent u verplicht het UWV daarover ten minste twee weken van tevoren schriftelijk te informeren. In uw brief dient u behalve de vertrekdatum ook uw buitenlandse adres en het bankrekeningnummer te vermelden waarop u uw uitkering wenst te ontvangen.

Hoe wordt uw uitkering door het UWV berekend als u in Spanje woont?

  • Loonbelasting en premie volksverzekeringen.
  • Uw uitkering wordt in principe netto uitgekeerd. Nederland heeft met Spanje een belastingverdrag gesloten, waarin is vastgelegd dat ontvangers van een WAO-, WIA- of WAZ-uitkering belasting verschuldigd zijn in Spanje. Vraag hiervoor een vrijstelling inhouding loonbelasting/premie volksverzekeringen aan bij de Nederlandse belastingdienst.
  • Kijk hiervoor bij vrijstelling loonheffing.
  • Bijdragen ZVW (Zorgverzekeringswet) en AWBZ.
  • Als u in Spanje gaat wonen, heeft u recht op ziektekostenverstrekkingen ten laste van Nederland. Het UWV houdt de buitenlandbijdrage voor de Zorgverzekeringswet op uw uitkering in.

Belasting aangifte doen in Spanje

Over de aan u netto uitgekeerde inkomsten uit Nederland dient u in Spanje belastingaangifte te doen. Lees hier de informatie over belastingaangifte doen in Spanje.

In Spanje betaalt iemand die meer dan 65% arbeidsongeschikt is geen inkomstenbelasting en hoeft geen belastingaangifte te doen

Uw uitkering wordt dus door het UWV vrijwel netto uitbetaald (onder aftrek van de buitenlandbijdrage voor de zorgverzekering) en u dient zich in Spanje aan te melden voor het betalen van belastingen over deze Nederlandse inkomsten. In Spanje hoeven inwoners (ook buitenlandse residenten) geen aangifte voor de belastingen te doen als zij aan kunnen tonen meer dan 65% arbeidsongeschikt te zijn.

Vraag hiervoor een reeds in het Spaans vertaalde brief van het UWV. Let wel: U kunt deze brief pas aanvragen na uw emigratie. Bent u minder dan dat percentage arbeidsongeschikt, dan krijgt u in ieder geval een flinke belastingvrije som en bent u waarschijnlijk ook goedkoper uit dan in Nederland.

Het bewijs dat iemand met een arbeidsongeschiktheidspercentage hoger dan 65% geen aangifte hoeft te doen in Spanje

Informatie over het niet hoeven doen van belastingaangifte voor mensen met een arbeidsongeschiktheidspercentage hoger dan 65% vindt u o.a. in deze folder van de AEAT, de Spaanse belastingdienst over belastingjaar 2010. Uiteraard is deze informatie in de Spaanse taal.

Opbouw AOW voor uitkeringsgerechtigden in het buitenland

Heeft u een arbeidsongeschiktheidsuitkering en gaat u in het buitenland wonen, dan bouwt u geen AOW meer op. U heeft weliswaar Nederlandse inkomsten, maar u woont/werkt niet in Nederland.