Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.
Emigrerennaarspanje-info.nl
Emigrerennaarspanje-info.nl
Verhuizen naar Spanje en Madrid

Paspoort & identiteitskaart

U reist weliswaar binnen de Schengenlanden, dus van een uitreis- c.q. inreiscontrole is geen sprake, maar toch dient u een geldig paspoort en/of identiteitskaart te bezitten.

Identificatieplicht in Spanje

In Spanje geldt ook een identificatieplicht. Kijk tijdig of uw documenten nog een lange geldigheidsduur hebben.

Paspoort, identiteitskaart, of beide?

Wij adviseren u om zowel een paspoort als een identiteitskaart aan te schaffen. Deze laatste is tegenwoordig in “creditcardformaat” en daardoor handig op te bergen in uw portemonnee, waardoor u uw paspoort niet telkens mee hoeft te nemen. U dient zich ook in Spanje te allen tijde te kunnen legitimeren. Tevens geldt in Spanje dat u zich altijd moet legitimeren als u een betaling met een pinpas of creditcard doet in een winkel. Hiervoor is de identiteitskaart zeer handig. Mocht een van beide documenten door verlies of diefstal verloren gaan, dan beschikt u altijd nog over een ander geldig document.

Uw paspoort of identiteitskaart verlengen

Woont u eenmaal in het buitenland, dan dient u een nieuw paspoort of nieuwe identiteitskaart bij de ambassade of een consulaat aan te vragen en dat is niet altijd in de buurt. Woont u in Nederland dan wordt uw Nederlandse paspoort of identiteitskaart uitgegeven door de woongemeente. Dit kan niet meer als u naar het buitenland bent verhuisd, u bent immers niet meer ingeschreven in een woongemeente in Nederland. Voor meer informatie kijk op de website van de Nederlandse ambassade.

Hoe lang duurt het voordat uw nieuwe biometrische paspoort klaar is?

Sinds 21 september 2009 wordt alleen nog het nieuwe biometrische paspoort uitgegeven. Deze Nederlandse paspoorten worden centraal in Nederland vervaardigd. Het duurt minimaal 3 weken voordat een paspoort gereed is.

Pasfoto’s laten maken in Spanje voor uw Nederlandse paspoort

De criteria waaraan de pasfoto voor uw Nederlandse paspoort moet voldoen zijn doorgaans niet bekend in de Spaans fotowinkel waar u pasfoto’s kunt laten maken. Klik hier voor de criteria in het Spaans, om aan de betreffende winkelier te laten lezen.
Kan ik als resident in Spanje een biometrisch paspoort aanvragen in Nederland?

Niet-ingezeten Nederlanders kunnen voor het aanvragen van een nieuw paspoort eventueel ook terecht bij de gemeente Den Haag, www.denhaag.nl.

Achtergrondinformatie over het biometrische paspoort

Sinds 26 augustus 2006 is het Nederlandse paspoort voorzien van een elektronische chip waarin naast de persoonsgegevens ook een digitale gezichtsopname (gescande pasfoto) is opgenomen. Door de lidstaten van de Europese Unie is voorts afgesproken dat bij een paspoortaanvraag ook vingerafdrukken van de houder zullen worden afgenomen en aan de chip worden toegevoegd. De digitale gezichtsopname en de vingerafdrukken maken deel uit van het streven van de EU-lidstaten paspoorten beter te beveiligen tegen vervalsing en fraude.

De chip maakt het mogelijk de gegevens elektronisch te vergelijken met de kenmerken van de houder van het paspoort en met de daarin gedrukte gegevens. Zo is het moeilijker het document te vervalsen en kunnen mensen zich moeilijker identificeren met andermans paspoort. Hiermee is zowel het belang van de overheid als dat van u gediend. De uitvoering van deze maatregelen is aan de nationale overheden van de EU-lidstaten overgelaten. In Nederland berust de verantwoordelijkheid voor de regelgeving bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.