Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.
Emigrerennaarspanje-info.nl
Emigrerennaarspanje-info.nl
Verhuizen naar Spanje en Madrid

Belastingverdrag

Als u naar Spanje emigreert betaalt u in principe vanaf het moment dat u als resident bent ingeschreven en in betreffend kalenderjaar langer dan 183 dagen woont, belasting in Spanje.

Belastingen in het jaar van emigratie

Echter als u (ook) inkomsten heeft uit Nederland, bijvoorbeeld een pensioen of uitkering zou u over die inkomsten zowel in Nederland als in Spanje belasting moeten betalen. Ter voorkoming van deze dubbele belastingbetaling hebben Spanje en Nederland een belastingverdrag opgesteld, waarin o.a. is vastgelegd dat WAO-uitkeringen, WIA-uitkeringen, WAZ-uitkeringen, particuliere pensioenen, AOW-pensioenen, AWW-pensioenen, oorlogspensioenen, verzetspensioenen, oorlogsuitkeringen, vervolgingsuitkeringen, Anw-uitkeringen, bijstandsuitkeringen en AAW-uitkeringen in Spanje worden belast en dus niet in Nederland.

Overheidspensioenen

Een uitzondering hierop zijn overheidspensioenen, arbeidsinkomen over verrichte arbeid in Nederland, en/of inkomsten uit vastgoed in Nederland, dan betaalt u hierover belasting in Nederland. Ontvangt u van of namens een overheidsorgaan een pensioen in verband met vroegere arbeid, dan moet u hierover belasting betalen in het land van dat overheidsorgaan. Ontvangt u dus een Nederlands overheidspensioen, dan moet u hierover in Nederland belasting betalen.

Vrijstelling loonheffing

Uw AOW, particuliere pensioen, WAO, WIA en WAZ wordt netto uitbetaald. Vraag hiervoor een vrijstelling loonheffing aan bij de belastingdienst. U dient over bovengenoemd inkomen in Spanje belasting te betalen.

Het belastingverdrag tussen Nederland en Spanje

Na enig zoekwerk op internet hebben we een exemplaar van het belastingverdrag tussen Nederland en Spanje gevonden. Het belastingverdrag dateert van 16 juni 1971. Wij gaan er van uit dat het in grote lijnen ongewijzigd is gebleven.

Stichting Pensioenkijker

Ook vonden wij voor u nog een interessante folder van de Stichting Pensioenkijker, over pensioen in het buitenland. Aan de Stichting Pensioenkijker.nl nemen de volgende organisaties deel: CNV, CNV Jongeren, Consumentenbond, CSO, E-Quality, FNV, FNV Vrouwenbond, MHP, MKB-Nederland, NBVA, Nibud, Ombudsman Pensioenen, Sociale Verzekeringsbank, SPO Pensioenopleidingen, Stichting de Ombudsman, Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen, Unie van Beroepspensioenfondsen, Verbond van Verzekeraars, Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen en VNO-NCW.